หมวดหมู่สินค้า » Guard Tour System

Guard Tour System

X-ray Generator

HIP รุ่น CMX5030A

ราคา 726,800.00 บาท

HIP รุ่น CMX10080

ราคา 1,738,000.00 บาท

HIP รุ่น CMX100100

ราคา 1,817,000.00 บาท

HIP รุ่น CMX6560

ราคา 1,264,000.00 บาท

HIP รุ่น CMX8065

ราคา 1,659,000.00 บาท

HIP รุ่น CMX6550

ราคา 1,896,000.00 บาท

HIP รุ่น CMX5030C

ราคา 995,400.00 บาท

เครื่องตรวจจับสารประกอบระเบิด

HIP รุ่น CMH1000

ราคา 774,200.00 บาท

HIP รุ่น CMH03

ราคา 1,501,000.00 บาท

HIP รุ่น CMH1500

ราคา 71,100.00 บาท

Walkthrough Metal detection

CMX2101-A2

ราคา 53,700.00 บาท

CMZ2200

ราคา 26,100.00 บาท

CMX2101LCD

ราคา 113,800.00 บาท

CMX2101-S

ราคา 82,200.00 บาท

CMZ2203

ราคา 268,600.00 บาท

CMZ2201

ราคา 39,500.00 บาท

CMZ2202

ราคา 71,100.00 บาท

นาฬิกายาม

Guard Tour System GT11

พร้อมติดตั้ง 12,900 บาท

Case Patrol GT-9

ราคา 300.00 บาท

HIP รุ่น GT11

ราคา 8,500.00 บาท

HIP รุ่น GT13

ราคา 22,100.00 บาท

HIP รุ่น GT4/1

ราคา 7,110.00 บาท

HIP รุ่น GT9

ราคา 6,320.00 บาท

HIP รุ่น GT4

ราคา 7,110.00 บาท

เครื่องตรวจจับโลหะ

HIP Hand Held Metal รุ่น CMD160

ราคา 10,270.00 บาท

HIP Hand Held Metal รุ่น CMD3003B1

าคา 1,030.00 บาท

HIP Hand Held Metal รุ่น CMD200

ราคา 950.00 บาท

RFID tag

RFID Tag HIP CMW-01

ราคา 25.00 บาท

HIP FFID tag CMW-04

ราคา 13.00 บาท

เรืองแสง Luminous CMZ-01

ราคา 65.00 บาท

แบตเตอร์รี่ แท่นชาร์จ

battery for GT4 GT4/1 GT9 GT11

ราคา 300.00 บาท

Hand Held CMD3003B1

ราคา 480.00 บาท

Handheld CMD3003B1

ราคา 480.00 บาท

แท่นชาร์ต GT11

ราคา 2,600.00 บาท