หมวดหมู่สินค้า » จานดาวเทียม เสาอากาศ งานบ้านพักอาศัย

ชุดเสาอากาศทีวี Digital

ติดตั้งเสาพร้อมเดินสายสัญญาณ RG-6 เข้ากับจุดรวมสัญญาณภายในบ้าน หรือเดินสายไปยังกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี 1 จุด ความยาวสายไม่เกิน 20 เมตร ส่วนที่เกินเมตรละ 20 บาท พร้อมบริการจูนสัญญาณดิจิตอลทีวีและแนะนำการใช้, กรณีไม่มีสายภายใน หรือต้องการเดินสายเพิ่มจุดรับชม มีค่าบริการจุดละ 300 บาทค่าสายคิดตามจริง เมตรละ 20 บาท และค่าอุปกรณ์แยกสัญญาณ 2way,4way,6way 200-600 บาท

ติดตั้งเสาพร้อมเดินสายสัญญาณ RG-6 เข้ากับจุดรวมสัญญาณภายในบ้าน หรือเดินสายไปยังกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี 1 จุด ความยาวสายไม่เกิน 20 เมตร ส่วนที่เกินเมตรละ 20 บาท พร้อมบริการจูนสัญญาณดิจิตอลทีวีและแนะนำการใช้, กรณีไม่มีสายภายใน หรือต้องการเดินสายเพิ่มจุดรับชม มีค่าบริการจุดละ 300 บาทค่าสายคิดตามจริง เมตรละ 20 บาท และค่าอุปกรณ์แยกสัญญาณ 2way,4way,6way 200-600 บาท

ชุดรับสัญญาณดาวเทียม

ติดตั้งจานดาวเทียมพร้อมเดินสายสัญญาณ RG-6 เข้ากับจุดรวมสัญญาณภายในบ้าน หรือเดินสายไปยังกล่องรับสัญญาณดาวเทียม ความยาวสายจุดละ 20 เมตร ส่วนที่เกินเมตรละ 20 บาท พร้อมบริการจูนสัญญาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียมและแนะนำการใช้, กรณีไม่มีสายภายใน หรือต้องการเดินสายเพิ่มจุดรับชม มีค่าบริการจุดละ 300 บาทค่าสายคิดตามจริง เมตรละ 20 บาท ไม่รวมอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ฯลฯ